top of page

Zásady ochrany osobních údajů a jejich souhlas.

Vaše údaje sbírá Mgr. Jiří Šulák se sídlem 74601 Opava - Předměstí, Palackého 1539/14, IČ: 16642171 (dále jen "správce​"), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje: 
1. Jméno a příjmení
2. Telefonní číslo
3. E-mailovou adresu

 

1. K čemu jsou údaje sbírány

Výše uvedené údaje je nutno zpracovat pouze pro účel rezervace tenisových kurtů a možné komunikace s rezervující osobou. 


 

2. Jak dlouho údaje zpracováváme?

Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, nejdéle však po dobu jednoho (1) roku, případně do doby odvolání souhlasu. 

 
 

3. Souhlas se zpracováním údajů

S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu správci. 

 

4. Zpracovateli údajů jsou

Správce, který je provozovatelem tohoto webu.
 

 

5. Dle GDPR máte právo:

5.1 Vzít souhlas kdykoliv zpět
5.2 Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje sbíráme, jak dlouho a kdo k nim má přístup
5.3 Požádat vysvětlení ohledně zpracování vašich údajů
5.4 Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit
5.5 Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů

S těmito podmínkami souhlasíte odesláním internetového formuláře.
Odesláním formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 10.6.2022.

bottom of page